Cephe Giydirme Sistemleri

Cephe Giydirme Sistemleri

Dıştan baktığımızda, alüminyum profiller görülmeyip, sadece kullanılan camlar ve camlar arasındaki derzler görülmektedir. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık Epdm fitilleri ile sağlanmaktadır. Yatay ve düşey profiller çelik ankrajlarla katlar arasındaki döşemeye montaj yapılmaktadır, ana karkas oluşturulmaktadır. Daha sonra oluşturulan alanların ölçüleri alınarak cam panellerin ölçüleri çıkartılmaktadır. Çıkartılan ölçülere göre kasetler kesilerek cam fabrikasına gönderilmekte ve orada istenilen cam niteliğine göre kasetlere camlar yapıştırılmaktadır. Oluşan cam paneller, klips yardımıyla önceden hazırlanmış olan karkaslara monte edilmektedir. Her hangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın) gizli kanat haline getirilebilir. Binanın yapısı, coğrafi bölge ve iklim şartlarına göre kullanılan profiller istenildiğinde ısı bariyerli olarak seçilebilir ve sisteme ısı yalıtım özelliği kazandırılabilir.